NAUKOWO O ODŻYWIANIU PRZED I PO TRENINGU

Jak zmaksymalizować efekty treningu...

poniedziałek, 17 Wrzesień 2018

WSZYSTKO ZALEŻY OD WSPÓŁDZIAŁANIA…
Jak już wcześniej wspomniano, przyjmowanie makroelementów wpływa na syntezę białek po ćwiczeniach w taki sposób, który dopiero zaczynamy rozumieć. Tak, białka są konieczne, by dostarczyć do organizmu aminokwasy egzogenne potrzebne do syntezy białek, ale jaki mechanizm jest stosowany przez białka do kontrolowania tego procesu? Czy węglowodany i tłuszcze są potrzebne jedynie, by uzupełnić zapasy tłuszczu, a może odgrywają interaktywną rolę w syntezie białek po ćwiczeniach? Niedawno przeprowadzone badania naświetliły nieco odpowiedzi na te pytania.

Badania
Naukowcy z Division of Nutritional Sciences na Uniwersytecie w Illonois przebadali wpływ składu posiłku spożytego po treningu na syntezę białek. By tego dokonać, przyjrzeli się szczególnie aktywności specyficznych białek, które znane są z tego, że regulują syntezę białek na poziomie translacyjnym. Początek translacji (przyłączanie mRNA do rybosomalnego kompleksu preinicjacyjnego) wymaga grupy 4 eukariotycznych czynników inicjacyjnych (eIF). Te czynniki inicjacyjne wchodzą w interakcję z mRNA w taki sposób, że translacja (budowanie nowych białek z nici mRNA) staje się możliwa. Dwa czynniki eIF, nazywane eIF4A i eIF4B działają wspólnie, by rozwinąć nić mRNA. Inny czynnik, zwany eIF4E, przyczepia się do tzw. czapeczki i odgrywa ważną rolę w kontrolowaniu, które nici mRNA ulegają translacji oraz w stabilizacji nici mRNA.

W końcu, eIF4G, czyli duży polipeptyd, który służy jako rusztowanie lub rama, wokół której wszystkie te czynniki inicjacyjne oraz mRNA i rybosom, mogą zostać ułożone w odpowiednim miejscu do translacji.
Naukowcy przyjrzeli się w tym badaniu powiązaniom pomiędzy eukariotycznym, białkowym czynnikiem (eIF4E) inicjującym przyczepianie czapeczki, a inhibiotorem translacyjnym 4E eukariotycznego czynnika wiążącego białko-1 (4E-BP1) w modulacji syntezy białek mięśniowych w okresie regeneracji po ćwiczeniach. Głodujące samce szczurów zostały poddane testowi biegania przez 2 godziny z prędkością 25M/min, a następnie bezpośrednio po treningu podano im roztwór soli, posiłek zawierający jedynie węglowodany lub pełnowartościowy posiłek zawierający Ensure Powder (54,5% węglowodanów, 14% białek i 31,5 tłuszczu). Przebadano ćwiczące szczury i niećwiczącą grupę kontrolną godzinę po ćwiczeniu.

SYNTEZA BIAŁEK
Synteza białek mięśniowych zmniejszyła się o 26% po ćwiczeniach i była związana z czterokrotnym zwiększeniem się ilości eiF4E obecnych w nieaktywnym kompleksie IF4E.4E-BP1 i jednoczesny spadek w powiązaniu eIF4E z eIF4G. Spożycie pełnowartościowego posiłku, ale nie węglowodanowego, spowodowało że synteza białka była na wyższym poziomie niż u grupy kontrolnej, pomimo podobnej koncentracji insuliny w osoczu. Dodatkowo eIF4E.4E-BP1 było nieodwracalnie powiązane z eIF4E.eIF4G, co ma pozytywny wpływ na syntezę białek mięśniowych.
Te badania wykazują, że powrót syntezy białek mięśniowych jest powiązany ze zdolnością eIF4E do formowania rybosomalnych kompleksów 48S, a skład posiłku spożytego po ćwiczeniach ma wpływ na regenerację poprzez modyfikację inicjacji procesu translacyjnego.