ZABÓJCZY TRENING BRZUCHA Z GUMAMI…

ZABÓJCZY TRENING BRZUCHA Z GUMAMI…

ZABÓJCZY TRENING BRZUCHA Z GUMAMI… 300 450 FitNow - treningi personalne

Wykonaj poniższe ćwiczenia brzucha jako obwód i ćwicz je raz w tygodniu przechodząc kolejno z jednego ćwiczenia do następnego, aż wykonasz cały obwód 3 razy. Ponadto, trenuj obwody A i B oddzielnie od siebie nie więcej niż 2 razy w tygodniu.

    1A. Brzuszki-  Skłony w staniu lub w klęku z gumą…
To ćwiczenie uderza w mięśnie proste brzucha. Zaczep uchwyt u góry drzwi, lub na innym wysokim miejscu. Klęknij, trzymając drugi uchwyt gumy przy klatce piersiowej obiema rękami. Zaokrąglając plecy uginamy odcinek lędźwiowo piersiowy pleców pochylając korpus w dół. Powoli powróć do pozycji startowej i powtórz 15-20 razy.

    2A. Skręty tułowia w siadzie z gumą..
To ćwiczenie angażuje mięśnie skośne brzucha i mięśnie pleców. Zaczep jeden koniec gumy na wysokości barków siedząc. Usiądź na podłodze bokiem do punktu zaczepienia i na odległość, która zapewni dobrą oporność gum. Trzymając uchwyt obiema rękami przy brzuchu, skręć ciało w jedną stronę i powoli powróć do poprzedniej pozycji. Wykonaj ten cykl skrętów 15-20 razy na każdą stronę.

 

    3A. Drwal z gumą…
To ćwiczenie angażuje zarówno mięśnie proste jak i skośne brzucha. Zaczep jeden koniec gumy na wysokości barków. Stań prosto, bokiem do miejsca zaczepienia, trzymając drugi koniec gumy w wyprostowanych rękach, obiema dłońmi, na wysokości barków. Rozciągnij gumę w dół i po przekątnej, aż ręce nie dotkną przeciwnego kolana. Powróć do pozycji startowej i wykonaj 10 powtórzeń, po czym odwróć się i wykonaj kolejne 10 powtórzeń na drugą stronę.