cele

Jak wyznaczać sobie cele

Jak wyznaczać sobie cele? Także w siłowni

Jak wyznaczać sobie cele? Także w siłowni 1280 960 FitNow - treningi personalne

„Czym byłoby życie bez marzeń?”. Ale jakie powinny być cele, by nie pozostały tylko marzeniami?