Regulamin treningów personalnych w studiu FitNow

1. Każdej osobie (dalej: „Podopieczny”), która wykupiła Trening Personalny lub Pakiet Treningów Personalnych, przypisany zostanie trener prowadzący (dalej: „Trener”).

2. Podopieczny ma obowiązek informowania Trenera o przyjmowanych lekach oraz wszelkich przebytych w przeszłości urazach i kontuzjach, o których ma wiedzę.

3. Trener nie ponosi odpowiedzialności za urazy i stan zdrowia podopiecznego, w szczególności gdy podopieczny zataił informacje wymienione w punkcie 2.

4. Wszystkie treningi odbywają się w studiu FitNow przy ul. Zabłocie 25/5L.

5. Podopieczny w trakcie treningu może bezpłatnie korzystać z ekspresu do kawy oraz wody filtrowanej

6. Zaleca się, by Podopieczny pojawił się w studiu ok. 15 min. przed planowanym treningiem. Dzięki temu będzie miał czas na przebranie się i rozgrzewkę. W ten sposób zaoszczędzi czas przed rozpoczęciem treningu z Trenerem.

7. Podopieczny i Trener wspólnie ustalają terminy treningów.

8. Podopieczny po każdym treningu ma obowiązek złożyć podpis pod listą obecności.

9. Trening trwa co najmniej 50, a maksymalnie 60 minut, chyba że Trener zgodzi się go przedłużyć.

10. Trening może zostać skrócony, jeśli rozpocznie się z opóźnieniem z winy Podopiecznego.

11. Podopieczny trenuje w stroju sportowym niekrępującym ruchów. Może trenować boso lub w skarpetkach.

12. Trener ma obowiązek zapewnić dostęp do sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia treningu.

13. Opłatę za treningi lub pakiety treningów należy uiścić przed ich rozpoczęciem. Opłata jest bezzwrotna.

14. Podopieczny może odwołać Trening najpóźniej 12 godzin przed jego rozpoczęciem (to ważny punkt, szanujmy czas Trenera, który często przyjeżdża do studia specjalnie na trening z Tobą!). Jeśli nie zjawi się na treningu lub odwoła go poza wyznaczonym terminem, uznaje się, że trening się odbył.

15. Trener ma obowiązek stawić się w studiu FitNow o czasie. Jeśli dotrze na trening z 15-minutowym opóźnieniem lub większym, jest zobowiązany przeprowadzić na rzecz Podopiecznego dodatkowy, bezpłatny trening w innym terminie.

16. Treningi z Pakietu Podstawowego (10 treningów; cena: 1400 zł) należy zrealizować do trzech miesięcy (92 dni), natomiast Treningi z Pakietu Rozszerzonego (20 treningów; cena: 2600 zł) należy zrealizować do czterech miesięcy (123 dni) od momentu rozpoczęcia pakietów. Po tym okresie Trener nie ma obowiązku zrealizowania treningów.

17. W studiu FitNow nie odbywają się treningi samodzielne, czyli bez asysty Trenera. To daje większy komfort Podopiecznym. Trener natomiast zobowiązuje się poświęcać Podopiecznemu swoją uwagę przez cały czas trwania treningu.

18. Trener ma jednostronne prawo odmowy przeprowadzenia treningu, jeśli będzie miał wątpliwości, czy stan zdrowia Podopiecznego pozwala na jego wykonanie. Wówczas może poinformować Podopiecznego o tym, że konieczna jest wizyta u lekarza specjalisty.

19. Trener zobowiązuje się tak planować treningi, by prowadziły one do realizacji ustalonego przez Trenera i Podopiecznego celu. Podopieczny musi jednak pamiętać, że jeśli celem są zmiany sylwetkowe, to bardzo istotne będą też jego zachowania i działania po treningach, m.in. związane z odżywianiem.

20. Naruszenie niniejszego regulaminu uprawnia Trenera do odmówienia wykonania treningu.