Regulamin usługi „Opieka dietetyczna Online”

1. Każdej osobie, która wykupiła usługę opieki dietetycznej online (dalej: „Podopieczny”) przypisany zostanie trener prowadzący (dalej: „Trener”). Trener będzie odpowiedzialny za przygotowanie dla Podopiecznego planu żywieniowego wraz ze wskazówkami oraz przepisami oraz za monitorowanie postępów Podopiecznego

2. Podopieczny ma obowiązek poinformowania Trenera o przyjmowanych lekach oraz wszelkich przebytych w przeszłości urazach i kontuzjach, o których ma wiedzę.

3. Trener nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia podopiecznego, w szczególności gdy podopieczny zataił informacje wymienione w punkcie 2.

4. Podopieczny ma do wyboru trzy pakiety dietetyczne: „Opieka dietetyczna na 28 dni” (dalej „Pakiet 28”), „Opieka dietetyczna na 91 dni” (dalej „Pakiet 91”), „Opieka dietetyczna na 182 dni” (dalej „Pakiet 182”).

5. W ramach każdego z pakietów trener zobowiązuje się dostarczyć podopiecznemu zindywidualizowany plan żywieniowy wraz z przepisami na posiłki dostosowane do jego potrzeb.

6. Po wykupieniu usługi Podopieczny zobowiązany jest wypełnić ankietę otrzymaną drogą elektroniczną, która będzie podstawą do kontynuowania współpracy.

7. Jeśli podopieczny nie wypełni ankiety, wykonanie usługi nie będzie możliwe.

8. W ramach Pakietu 28 podopiecznemu przysługuje jedna rozmowa indywidualna z trenerem (dalej: „Konsultacja”) – stacjonarna w Krakowie, telefoniczna lub za pośrednictwem komunikatora internetowego.

9. W ramach Pakietu 91 podopiecznemu przysługują trzy, a w ramach Pakietu 182 sześć indywidualnych Konsultacji. Konsultacje odbywają się w odstępie co najmniej 20 dni.

10. Okres świadczenia usługi (czas trwania pakietu) rozpoczyna się dopiero następnego dnia po pierwszej indywidualnej Konsultacji Trenera z Podopiecznym, podczas której Trener przedstawi podopiecznemu zindywidualizowany plan żywieniowy. Dzięki temu po wykupieniu usługi Podopieczny dostanie czas na przygotowanie się i wypełnienie ankiety.

11. Jeśli z winy Podopiecznego konsultacja nie odbędzie się w ustalonym wcześniej terminie, konsultacja przepada.

12. Po przesłaniu ankiety przez Podopiecznego, Trener będzie miał siedem dni na przygotowanie planu żywieniowego, który prześle podopiecznemu w formie pliku PDF. Po przygotowaniu Planu Trener i Podopieczny wspólnie ustalą termin Konsultacji.

13. Terminy Konsultacji podopieczny ustala wspólnie z Trenerem.

14. Podopieczny ma prawo zrezygnować z Konsultacji, jeśli uzna, że nie potrzebuje lub nie ma czasu na rozmowę z Trenerem. Trener i tak przygotuje dla niego plan żywieniowy. Natomiast nieodbyte Konsultacje przepadają wraz z końcem świadczenia usługi (czasu trwania pakietu).

15. W ramach wszystkich pakietów podopiecznemu przysługuje możliwość zadawania pytań trenerowi za pośrednictwem wskazanego przez trenera komunikatora internetowego lub drogą mailową. Trener na pytania będzie odpowiadał co najmniej raz w tygodniu.

16. Dodatkowo w celu monitorowania postępów Podopieczny co 7 dni będzie udostępniał Trenerowi swoją wagę (pomiar prosimy wykonywać na czczo) oraz co 14 dni obwody w centymetrach: w klatce piersiowej, w udzie, w łydce, w pasie, w barkach, w biodrach. Wskazane jest tez regularne robienie i udostępnianie zdjęć podopiecznego w pozycjach wskazanych przez trenera. To pozwoli na szczegółową kontrolę postępów. Wysyłanie zdjęć nie jest jednak obowiązkowe.

17. W ramach Pakietu 91 oraz Pakietu 182 podopieczny może zrezygnować z usługi po 14 dniach od dostarczenia przez Trenera zindywidualizowanego planu żywieniowego. Wówczas zwrócona zostanie całość kwoty za wykupiony pakiet. W ramach Pakietu 28 nie ma takiej możliwości.

18. Trener ma jednostronne prawo odmowy wykonania usługi, jeśli będzie miał wątpliwości, czy stan zdrowia podopiecznego pozwala na jej wykonanie. Wówczas poinformuje podopiecznego o tym, że konieczna jest wizyta u lekarza specjalisty. W dodatku zwrócona zostanie całość kwoty za wykupiony pakiet.

19. Wykupując pakiet, podopieczny deklaruje, że jest osobą pełnoletnią. Osoby niepełnoletnie powyżej 15. roku życia są natomiast zobowiązane przedstawić pisemną zgodę opiekuna prawnego.