Dzień 10

wtorek, 6 lutego 2018


 

trener: Angie Michałowska                  

Pierwszy cykl Twojego planu treningowego "NAJLEPSZA JA", jest wspaniałym sposobem, by przejść fazę adaptacyjną.

Przez najbliższe 2 tygodnie skupiasz się na treningu obwodowym.
Wykonujesz 6 ćwiczeń podrząd, jedno po drugim. Każde z nich powtarzasz 15 razy, lub wg założonej liczby powtórzeń. Nie ma przerw pomiędzy ćwiczeniami. Po ukończeniu 6-tego ćwiczenia masz 1-2 minuty odpoczynku.

Wagę obciążenia dostosuj tak, by użyć takiego samego ciężaru we wszystkich 6 rundach, lecz tak byś w 5 i 6 rundzie odczuwała spore zmęczenie mięśni. Ponad wszystko unikaj zbyt lekkich obciążeń. Jeśli nie zmusisz ciała do pracy na maksymalnym pułapie siłowym, postęp będzie zbyt niski i nie przyniesie żadnych efektów.

 

Najlepsza Ja – Dzień 10, Całe Ciało

-Trening obwodowy
-6 ćwiczeń, jedno po drugim
-2 obwody
-odpoczynek (po ukończeniu 6 ćwiczenia) 1-2 minut  

 

Podgląd  Tytuł  Lp 
 Wykroki w chodzie bez obciążenia  15/str
 Odwodzenie nogi z gumą lub linką wyciągu  15/str
 Wiosło TRX 15 
 Arnoldki z hantlami w siadzie  15
 Skręty tułowia z gumą w siadzie  15/str
  Dżdżownica  15