DZIEŃ 68

wtorek, 27 marca 2018


SERIE ROZGRZEWKOWE

 

 

 ĆWICZENIE

 

 ILOŚĆ POWTÓRZEŃ  OBCIĄŻENIE
 Przysiad ze sztangą na plecach  10  Gryf
 Przysiad ze sztangą na plecach  8  50% CM
 Przysiad ze sztangą na plecach  5  65% CM
 Przysiad ze sztangą na plecach  3 75% CM

 

SERIE ROBOCZE

 

PRZERWA: 

Tyle ile wymaga pełny odpoczynek.  3-5 min powinno wystarczyć

 

ĆWICZENIE

 

 ILOŚĆ POWTÓRZEŃ  ILOŚĆ SERII  OBCIĄŻENIE
 Przysiad ze sztangą na plecach 2 2  103% CM