OPTYMALNY TRENING WYDOLNOŚCIOWY…

OPTYMALNY TRENING WYDOLNOŚCIOWY…

OPTYMALNY TRENING WYDOLNOŚCIOWY… 1550 650 FitNow - treningi personalne

HIIT – Marsz na bieżni: Program Przygotowanie do programu marszu na bieżni:
Zacznij od marszu w szybkim tempie. Np; możesz ustawić prędkość bieżni na 5km/h, a nachylenie na 0% i maszerować przez 10 minut. Następnie zwiększ nachylenie do 10% i wykonaj 1 min marszu. Powróć do nachylenia 0% maszeruj kolejną minutę. Kontynuuj marsz z nachyleniem na zmianę 0% i 10%, aż czas całkowity wyniesie 10 minut. Stopniowo zwiększaj czas trwania i intensywność ćwiczenia. Zacznij program marszu na bieżni gdy będziesz w stanie maszerować w szybkim tempie przez 20-30 minut bez zatrzymywania się.
Program HIIT – marsz na bieżni obejmuje powtarzające się 60-sekundowe interwały szybkiego marszu z pełnym wysiłkiem z 4 min przerwami pomiędzy (wolny spacer lub całkowity odpoczynek). Dostosuj szybkość i nachylenie bieżni by osiągnąć maksymalną intensywność ćwiczenia.

HIIT – Marsz na bieżni;

CZAS NA INTERWAŁ INTENSYWNOŚĆ ĆWICZENIA POWTÓRZEŃ PRZERWA MIĘDZY INTERWAŁAMI
60 sekund (dostosuj szybkość i nachylenie by uzyskać maksymalną intensywność 100% 8-12 4 min lekkiego marszu lub kompletny odpoczynek

HIIT – Bieganie na bieżni: Program Przygotowanie do programu biegania na bieżni:
Biegaj na bieżni przez 30-45 sekund, a następnie chodź przez 30-60 sekund. Stopniowo zwiększaj czas biegu i zmniejszaj czas marszu do momentu, gdy będziesz w stanie biec 20-30 min bez odpoczynku. Staraj się biegać w umiarkowanie szybkim tempie. Jeśli to osiągniesz, możesz zacząć program biegania na bieżni.

HIIT – Bieganie na bieżni;

CZAS NA INTERWAŁ INTENSYWNOŚĆ ĆWICZENIA POWTÓRZEŃ PRZERWA MIĘDZY INTERWAŁAMI
30-45 sekund (dostosuj szybkość i nachylenie by uzyskać maksymalną intensywność 100% 6-10 4 min lekkiego marszu lub kompletny odpoczynek

Ćwiczenia aerobowe: Marsz lub bieg na bieżni… Ćwiczenia aerobowe są ważne w utracie tłuszczu trzewnego. Zaleca się marsz lub bieg na bieżni przez 30-60 minut, 2 do 4 razy w tygodniu. Ćwicz w tempie, przy którym możesz swobodnie prowadzić rozmowę lub z docelowym tętnem. Szybkość bicia serca jest bardzo dobrą miarą intensywności ćwiczeń.