DLACZEGO TYJEMY?

Pomimo ćwiczeń - społeczeństwo cały czas tyje?

czwartek, 19 Kwiecień 2018

Miłośnicy aktywnego stylu życia i fanatycy zachowania dobrego zdrowia mogą spać spokojnie. Według najnowszych badań, liczba Polaków uprawiających różnego rodzaju aktywność fizyczną wzrasta. Niestety nie jest to tak dobra wiadomość, jeśli spojrzymy na pozostałe statystyki. Te same badanie wykazały również, że stopień otyłości naszego społeczeństwa, a szczególnie dzieci i młodzieży cały czas rośnie.

Wydawać by się mogło, że jasny jest związek między aktywnością fizyczną, a kontrolą wagi. Okazuje się jednak, że zależność pomiędzy ćwiczeniami a utratą masy ciała jest o wiele bardziej skomplikowana niż myślimy.

O co chodzi? Otyłość jest chorobą przewlekłą z silną tendencją do rodzinnego występowania, którą wzmacniają takie czynniki środowiskowe, jak brak aktywności fizycznej w zestawieniu z dietą wysokokaloryczną oraz tanią żywnością złej jakości. Obserwowany obecnie gwałtowny wzrost częstości występowania otyłości, nie może być przypisany wyłącznie czynnikom genetycznym. Wyniki badań epidemiologicznych sugerują, że dzieci niedożywione w okresie płodowym mają większą tendencję do tycia w późniejszym okresie. Zmieniona ekspresja niektórych genów, która jest konsekwencją adaptacji do gorszych warunków rozwoju płodu, staje się przyczyną nadmiernego apetytu u dorosłych. U tak zaprogramowanego potomstwa w życiu dorosłym rozwija się otyłość i nadciśnienie, a przekarmianie w okresie pourodzeniowym nasila te zaburzenia metaboliczne. Otyłość i związane z nią zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu są przyczyną cukrzycy, niektórych typów nowotworów oraz chorób sercowo-naczyniowych. Czynnikiem ryzyka rozwoju tych zaburzeń jest gromadzenie się u otyłych dorosłych wewnątrzbrzusznej tkanki tłuszczowej, co jest przyczyną rozwoju wielu śmiertelnych chorób.

Przeprowadzono badania obejmujące liczbę Polaków, którzy wykonywali „dostateczną” ilość aktywności fizycznej w latach 2003 i 2013 oraz liczbę ludzi otyłych w tym samym czasie – („dostateczna” ilość aktywności fizycznej została zdefiniowana jako 150 min umiarkowanej aktywności fizycznej lub 75 minut energicznego wysiłku fizycznego w ciągu tygodnia) – i tak zgodnie z otrzymanymi wynikami, liczba ludzi wykonujących zalecaną ilość ćwiczeń znacznie wzrosła w latach 2003 – 2013 i równocześnie większy wzrost zanotowano u kobiet (około 18%) niż u mężczyzn (około 17%). W tym samym czasie prawie w całym kraju wzrósł stopień otyłości.